trading & renting

FAQ

Wat is een financiële renting?

Financiële renting is een financieringsoptie waarbij een bedrijf het gebruik van bepaalde apparatuur of machines kan verkrijgen zonder direct eigenaar te worden. Het is vergelijkbaar met leasing, maar er zijn enkele subtiele verschillen.

Bij financiële renting gaat het bedrijf een contract aan waarin het recht wordt verkregen om het materieel gedurende een bepaalde periode te gebruiken, meestal tegen betaling van een maandelijkse vergoeding. Dit omvat niet alleen het gebruik van de apparatuur, maar kan ook onderhoud, verzekeringen en andere diensten omvatten, afhankelijk van de afspraken in het contract.

Wat zijn de voordelen van een financiële renting?

 • Geen Grote Kapitaalinvesteringen: Het stelt bedrijven in staat om toegang te krijgen tot hoogwaardige apparatuur zonder grote kapitaalinvesteringen upfront.
 • Flexibiliteit: Financiële renting biedt flexibiliteit in termen van gebruik en duur van het materieel.
 • Financiële Voordelen: Het maandelijkse huurbedrag kan in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar zijn als bedrijfskosten.
 • Optie tot Aanschaf: Vaak hebben huurders aan het einde van de huurperiode de mogelijkheid om het materieel tegen een vooraf bepaalde prijs aan te schaffen.
 • Risicospreiding: Doordat de verhuurder verantwoordelijk kan zijn voor bepaalde risico’s.

Wat houdt een huurkoop formule nu juist in?

Huurkoop is een financieringsoptie waarbij een bedrijf een product of materieel huurt gedurende een overeengekomen periode, waarbij de huurder aan het einde van deze periode de optie heeft om het product definitief te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het wordt vaak gebruikt voor bedrijfsmaterieel of dure apparatuur.

Bij huurkoop betaalt de huurder doorgaans periodieke huurtermijnen gedurende een afgesproken periode. Deze huurtermijnen dekken niet alleen het gebruik van het materieel, maar ook een deel van de aankoopprijs. Aan het einde van de huurperiode heeft de huurder meestal de keuze om het materieel definitief te kopen door een laatste betaling te doen, vaak een restwaarde genoemd.

Wat is de beste financieringsoplossing voor mijn bedrijf?

De beste financieringsoplossing voor jouw bedrijf hangt sterk af van verschillende factoren, waaronder:

 • Specifieke Behoeften: Wat voor soort bedrijfsmaterieel heb je nodig? Is het voor korte of lange termijn? Moet het materieel regelmatig worden geüpgraded?
 • Budget en Cashflow: Wat is je financiële situatie? Kun je grote kapitaalinvesteringen doen, of geef je de voorkeur aan geleidelijke betalingen?
 • Toekomstplannen: Wat zijn je groeiplannen? Heb je flexibiliteit nodig in termen van het kunnen upgraden of uitbreiden van je materieel?
 • Belastingoverwegingen: Welke belastingvoordelen bieden de verschillende financieringsopties?
 • Risicobeheer: Hoeveel risico ben je bereid te dragen? Wil je het eigendom van het materieel of vind je het belangrijk dat de financieringsmaatschappij verantwoordelijk is voor bepaalde risico’s?
 • Boekhoudkundige Overwegingen: Hoe wil je het materieel boekhoudkundig behandelen? Wil je het als een activum op de balans hebben?

Welke documenten dien ik aan te leveren voor een financieringsvoorstel?

Voor het verkrijgen van een financieringsvoorstel kunnen financiële instellingen zoals RTR verschillende documenten vereisen om je aanvraag te beoordelen. De specifieke vereisten kunnen variëren, maar over het algemeen zijn de volgende documenten vaak nodig:

 • Identificatiedocumenten zoals een identiteitskaart
 • Financiële documenten van uw ondernemering, bijvoorbeeld de jaarcijfers
 • Offerte van het te financieren materieel
 • Aanslagbiljet

Hoe snel word ik gecontacteerd nadat ik een offerte heb doorgestuurd?

Binnen de 48 uur word je gecontacteerd door onze RTR medewerkers om jouw dossier op te starten.